ABC Wolontariusza

„To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu”

Albert Schweitzer

Czym jest wolontariat?

Słowo „wolontariusz” pochodzi od łacińskigo słowa volontarius, czyli dobrowolny. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinne i przyjacielskie. 


Wolonatariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszedzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna. 


Wolontariusze uczestniczą w różnych dziedzinach życia, np.:

– Pomagają w nauce dzieciom z rodzin wymagających wsparcia, 

– Pomagają osobom niepełnosprawnym, 

– Robią zakupy osobom starszym, 
– Wspierają prace administracyjne organizacji pozarządowych, 
– Wyjeżdżają na projekty międzynarodowe, 
– Towarzyszą chorym w hospicjach, w szpitalach, w środowisku domowym, 
– Wspierają i towarzyszą osieroconej rodzinie. 

W pojęciu ruchu hospicyjnego, wolontariusz to osoba dobrowolnie zgłaszająca chęć pomocy człowiekowi nieuleczalnie choremu. Podstawową powinnością wobec śmiertelnie chorego jest towarzyszenie, to jest bycie z nim do końca…. to jest obecność życzliwa i otwarta na potrzeby chorego, a przede wszystkim wyrażająca się gotowością słuchania. 

Opieka prowadzona przez wolontariuszy polega przede wszystkim na czynnościach służebnych wobec chorego, na skierowaniu całej uwagi i wrażliwości na jego potrzeby. To on jest najważniejszy i jemu poświęca się wyspecjalizowaną wiedzę medyczną, stosuje nowoczesny sprzęt, wysłuchuje z głębokim zaangażowaniem w życzenia chorego  czyni starania spełnienia ich. 

Praca przy posługiwaniu choremu musi być wykonywana z wielką delikatnością, tak, aby nie upokarzać człowieka, który utracił zdalność samodzielnego wykonywania szeregu prostych czynności życiowych. Dzięki temu wolontariusz opiekujący się chorym, staje się dla niego kimś zaufanym i bliskim, z kim można przede wszystkim porozmawiać oraz zwierzyć się z cierpienia duszy i ciała. Wolontariusz pomaga rodzinie nieporadnej wobec ciężko chorego, przerażonej świadomością utraty bliskiej osoby, a także wtedy, gdy jej zabraknie. 

Ty także możesz zostać wolontariuszem!

  • Jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym, 
  • Jeśli czujesz potrzebę niesienia pomocy ludziom chorym i ich rodzinom, 
  • Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem, 
  • Jeśli chcesz zdobyć certyfikat wolontariusza medycznego i posiąść podstawy wiedzy paliatywno – hospicyjnej,
  • Jeśli chcesz pomagać w organizowaniu działań Stowarzyszenia Wspierania Opieki Paliatywnej,

Wstąp do nas! Do grona ludzi lubiących pomagać!

Podaruj innym

Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Nie, wszystkie niezbędne umiejętności posiądziesz podczas pracy z naszym wykwalifikowanym zespołem.

Wolontariusze poświęcają swój wolny czas i nikt nie definiuje ile jest to godzin w miesiącu. Liczy się każda minuta, którą możesz poświęcić na pomoc.

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających opiekę paliatywną nad chorymi w przebiegu chorób nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych.

Siedziba

Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej
Świt 47/49
60-375 Poznań